Trap niet in de “dit doe ik wel even tussendoor”-val

Bekend

Je maakt het vroeg of laat mee: mensen uit je omgeving weten dat je af en toe een presentatieopdracht doet en wanneer ze dan ooit zelf eens iets organiseren, verwachten zij dat je deze presentatiejob er tussendoor even bijneemt want “zo moeilijk is dat toch niet voor jou” of “het is maar een eenvoudige opdracht hoor, het hoeft niet zo perfect te zijn”. Meestal bevatten dergelijke vragen meerdere “vallen” waar je beter niet intrapt, in het voordeel van iedereen, ook in het voordeel van je opdrachtgever(s) dus.

Val 1: je krijgt het draaiboek veel te kort op voorhand.

Als presentator geeft het je enorme rust en zekerheid wanneer je het draaiboek volledig “in je systeem” hebt zitten. Dat je van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat de film van de show/event in je verbeelding kunt afspelen en naar believen vooruit of achteruit kunt spoelen. Aangezien jij de leider van je publiek bent, voelt je publiek ook aan of je deftig meent wat je aan het doen bent of niet. De authenticiteit, zekerheid en rust die jij ervaart, zal jouw publiek ook ervaren, waardoor zij zich volledig kunnen openstellen voor wat het event brengt én laat dat nou net altijd jouw hoofddoel zijn. In mijn programma “Het AWESOME2-presentatiesysteem”, gaan we daar dieper op in omdat hier voor jou heel veel kracht te halen is.

Val 2: je mag je tekstjes oplezen op het podium

Verleidelijk want makkelijk want dan hoef je niet op zoek te gaan naar structuren in teksten van anderen (indien al aanwezig) zodat je tenminste weet wat te zeggen. Alleen: het is NOT done!

Voor zakelijke presentaties is de juiste oplossing simpel, maar hard: wanneer iemand enkel wat teksten gaat oplezen en een Powerpoint toont met als doel enkel informatie over te brengen, spaar dan iedereen zijn tijd, moeite en geld: stuur alle betrokkenen gewoon een PDF per mail. De meerwaarde van een presentatie is dan namelijk zelfs negatief!

Voor showpresentaties ligt het anders omdat het doel daar NOOIT kan zijn om enkel informatie over te brengen, anders is het concept van in het begin al compleet fout. Daar is het belangrijk je publiek te verbinden met het event. Een tekst voorlezen op een podium vernietigt twee belangrijke factoren die je daarvoor nodig hebt: authenticiteit en verbinding. Daarenboven creëert het ook nog eens een zeer nefaste factor: saaiheid! Daar gaat de interesse van je publiek, daar gaat de verbinding met het event, daar gaat de beleving, welkom saaiheid en desinteresse!

Val 3: “wij bezorgen je de tekst wel”

Schat je opdrachtgever zeer goed in op dit vlak. Zelfs de beste kernfysicus kan een ramp zijn in het schrijven van teksten die op een podium werken. De tekstschrijverskwaliteit van je opdrachtgever in vraag stellen, is dus zeker GEEN onderschatting van de kwaliteiten van je opdrachtgever in het geheel! Geef dit ook aan wanneer je dit geladen onderwerp met je opdrachtgever gaat bespreken.

Bij productvoorstellingen kun je bv. geconfronteerd worden met fabrikanten die hun eigen product gigantisch fantastisch vinden! En dat kan best terecht zijn. Alleen kun je daar niet op een podium mee afkomen want het publiek is daarin NIET geïnteresseerd (tip: tijdens mijn eendagsprogramma leer je daar meer over). Als je dan de tekst van de fabrikant/opdrachtgever gebruikt, dan help je je publiek niet en help je ook je opdrachtgever niet. Zonde van iedereen zijn moeite weer en vooral je opdrachtgever zal het voelen: hij zal zeer weinig return uit zijn moeite en investering halen.

Andere dingen die je in die teksten zult tegenkomen en die NIET werken:

 • spreektaal vs schrijftaal, formeel vs informeel, … Als iemand je de teksten gaat “laten geworden”, bereid je dan maar voor op een paar nachtjes “redigeren”.
 • fabrikanten die continu over zichzelf of hun product praten. Tel het aantal “wij”’s in de tekst en je weet het snel genoeg; iemand die over zichzelf praat in 3e persoon is nóg erger 😉 . Wanneer de verhouding tussen jou- en wij-woorden kleiner is dan 2:1, is de alarmdrempel al ver overschreden. Ga minstens voor 3:1 of veel hoger.
 • extreem lange zinnen die onbegrijpelijk zijn wanneer mondeling overgebracht.
 • veel te veel onnutige zaken en vulling, ook wel “lucht” genoemd. Schrappen die handel want voor jouw publiek zijn ze niet meer dan hinderlijke ruis die een mogelijk belangrijke boodschap volledig kan laten verdwijnen.
 • gebrek aan structuur en logica. In geschreven communicatie kan je daar nog een beetje mee wegkomen, in gesproken communicatie, waar 70 % van de informatie onmiddellijk vervliegt, schep je alleen verwarring en onduidelijkheid en daar wordt je publiek allesbehalve vrolijk van. En wat niet goed is voor je publiek, is niet goed voor je opdrachtgever.
 • inconsistent taalgebruik. Luister eens naar sommige reclames op de vrije radio (zo ver die nog bestaan na het slagveld dat Sven Gatz in zijn onkunde heeft gecreëerd): “Tegelhandel x maakt tegels plaatsen makkelijk” (3e persoon), “Wij hebben een grote toonzaal” (1e persoon). Storend en getuigt van een zeer laag taalniveau.
 • basisfouten tegen de taal: die/dat, hen/hun, …
 • gebruik van jargon: dagelijkse taal voor jou, maar daarom niet voor jouw publiek.
 • gebruik van “jeukwoorden”: klinkt als hoogdravende taal, is gebakken lucht. Bv.: “Zullen we dit over het weekend heen tillen?”, “dynamische disruptor”, “feedbacken”, “agile werken”, … Voel je de jeuk al?
 • voetschieters: soms slaagt een niet-professionele tekstmaker erin om best een mooie tekst te maken die zelfs kan werken, maar dan kan het plots gebeuren dat al die mooie opbouw gewoon verloren gaat door één “foute” zin (of woord zelfs als ze straf zijn 😉 ) die gewoon alle eerdere tekst onderuit haalt. Soms wel grappig, maar zeker nooit de bedoeling!
 • opsommingen: werken ENKEL in de schrijftaal, onzin om te gebruiken op een podium. Geraak je er toch niet van af? Schrap, schrap, schrap tot je maximaal DRIE puntjes overhoudt. Meer = oor in, oor uit bij je publiek en geen leuke ervaring.

Zorg er dus altijd voor dat je TIJDIG ALLE teksten krijgt en de toestemming krijgt om ze te herwerken tot teksten die werken. Soms zul je merken dat je in een tekst de belangrijke boodschap/doel niet makkelijk zult kunnen vinden. Twijfel je: contacteer de leverancier van de tekst en vraag uitleg. Vergeet niet: elke tekstdeel heeft exact EEN boodschap en EEN doel! Meer kan je publiek niet aan (geen onderschatting van je publiek, maar beperking van ons menselijk brein).

Val 4: je ziet de zaal en je opdrachtgever(s) voor het eerst op het event zelf

Dit is geen oproep om continu bij je opdrachtgever/zaal gratis op de koffie/thee te komen, maar nodig omdat alle teksten en wat je doet op het podium bij de sfeer en beleving moeten passen die jouw opdrachtgever voor ogen heeft. Wanneer dit niet het geval is: dag verbinding, dag authenticiteit, welkom saaiheid en verwarring. In mijn programma “Het AWESOME2-systeem”, gaan we daar dieper op in omdat hier voor jou heel veel kracht te halen is.
Je presenteert dus nooit een event  als compleet vreemde, maar neemt altijd de tijd om kennis te maken met de “sfeer en gezelligheid” die de organisator beoogt. Vandaar dat elkaar vooraf IN REAL LIFE ontmoeten zeer belangrijk is. Inspiratie hiervoor vind je in het “Vademecum van de professionele Miss”, gratis verkrijgbaar op aanvraag.

Val 5: het publiek heeft wél betaald voor het event!

Inkom vragen en van jou vragen om het “even tussendoor” te doen (en liefst gratis) kan echt niet. Het is gewoon niet respectvol tegenover jou en het publiek. Uiteindelijk verwacht jouw opdrachtgever van zijn publiek “kwalitatieve” euro’s. Geld dat die mensen ook verdiend hebben door kwalitatief werk te leveren. Een bedrag aan kwalitatieve euro’s vragen en er vervolgens geen kwaliteit voor teruggeven, is niet fair. Zodra er inkom gevraagd wordt, mag er binnen een organisatie dus geen plaats meer zijn voor woorden als “zomaar”, “even tusssendoor”, “bijkomstig”, …

Elk (onder)deel van het totale proces MOET kwaliteit zijn. Zet je antennes dus op scherp voor signalen van nonchalantie wanneer je in dergelijke situaties terechtkomt en bedank desnoods voor de opdracht als je niet 100 % zeker bent dat de organisatie er alles gaat aan doen om op elk vlak pure kwaliteit te leveren aan haar publiek. Gaat dit dan volledig perfect zijn? Als de organisator geen ervaren professionele organisator is, vast niet. Maar als de instelling van de organisator al niet hoger ligt dan “goed genoeg”, dan zal het resultaat sowieso al lager zijn dan “goed” en dat kan de organisator niet maken tegenover zijn betalende bezoekers. Zou jij betalen voor een event waarvan de organisator zijn ambitie om waarde te geven zo laag lag?

Opvoeding

Respecteer het presentatievak. Voor mensen die niet op de hoogte zijn van bovenstaande informatie, kan het allemaal zeer simpel lijken. Probeer hen te laten inzien dat op die manier werken iedereen tijd en moeite kost (en vaak ook geld) en NIETS zal opleveren. Zonde van iedereen zijn energie, niemand wordt er vrolijk van, het is demotiverend en er zijn alleen maar verliezers.

Kijk of ze openstaan om te leren en “voed hen op” zodat ze zien dat de kwaliteit van jouw prestaties echt wel verschil maakt en dat ze dus in hun eigen belang alle medewerking moeten verlenen en jou vooral moeten laten doen. Ze zullen waarschijnlijk bij een loodgieter ook niet zeggen hoe hij zijn vak moet uitoefenen ;-), ook al ziet dat er ook soms maar “simpel” uit. Deze wijsheid kan je helpen: 😉

He who knows not, and knows not that he knows not, is a fool. Shun him.
He who knows not, and knows that he knows not, is a child. Teach him.
He who knows, and knows not that he knows, is asleep. Wake him.
He who knows, and knows that he knows, is a leader. Follow him.

Op renderende win-win-presentaties voor iedereen!

Succes!

Guy

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *